Petros Ubezpieczenia Firmy

Ubezpieczenia dla firm ograniczają ryzyko związane z prowadzeniem działalności w zakresie ochrony Twojego majątku, ochrony Ciebie przed roszczeniami osób trzecich, jak i zdrowia i życia Twoich pracowników. Dzięki odpowiednio dobranej polisie obniżysz ryzyko związane z prowadzeniem swojego biznesu.

Ubezpieczenie zapewnieni Tobie odszkodowanie w razie nieprzewidzianych zdarzeń, a tym samym pomoc w zachowaniu ciągłości prowadzenia działalności.

Ochroną objąć mogę pojazdy, środki trwałe i środki obrotowe. Zakres ubezpieczenia uwzględniać może sytuacje losowe, kradzież, włamanie lub nieuprawnione działanie osób trzecich.

Przed wyborem optymalnego rozwiązania prowadzę audyt dotychczasowych polis oraz sytuacji firmy.

UBEZPIECZENIA DLA FIRM

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU FIRMY

Ludzie są największym kapitałem firmy. W ofercie posiadam ubezpieczenia zapewniające pomoc w sytuacji utraty życia, zdrowia lub niezdolności do pracy pracowników. Gwarantują one również wypłatę świadczeń, do których jesteś zobowiązany jako pracodawca

Przygotowanie oraz dobór parametrów ochrony wymaga indywidualnego podejścia i uwzględnienia zarówno profilu działalności Twojej firmy jak i rodzaju wykonywanych czynności przez pracowników.

UBEZPIECZENIE ŻYCIA I ZDROWIA PRACOWNIKÓW

UBEZPIECZENIE OC DZIAŁALNOŚCI

Petros Ubezpieczenia Firmy
Petros Ubezpieczenia Firmy
Petros Ubezpieczenia Firmy

Zapewnia rekompensatę za szkody, które Twoja firma może wyrządzić w związku z: 

  • posiadanym mieniem: budynkami, urządzeniami, instalacjami,

  • prowadzoną działalnością: procesem produkcji, usługami, pracami budowlanymi,

  • wprowadzaniem produktu do obrotu (produkcja, dystrybucja),

  • działalnością pracowników

Posiadam w ofercie ubezpieczenia OC obowiązkowe oraz dobrowolne. 

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia Rowiński Piotr ERGO Hestia
ERGO Hestia Ubezpieczenia Petros Piotr Rowiński OC AC Majątkowe
kontakt@petrosubezpieczenia.pl
Petros Ubezpieczenia Firmy

KONTAKT

KONTAKT

Petros Ubezpieczenia Firmy
Pomogę w wyborze optymalnego rozwiązania

KONTAKT

Petros Ubezpieczenia Firmy
ZOBACZ MÓJ PROFIL
WARSZAWA

Jana Kazimierza 11A

ERGO Hestia Ubezpieczenia Petros Piotr Rowiński OC AC Majątkowe
ERGO Hestia Ubezpieczenia Petros Piotr Rowiński OC AC Majątkowe
projekt i realizacja:
ERGO Hestia Ubezpieczenia Petros Piotr Rowiński OC AC Majątkowe
ERGO Hestia Ubezpieczenia Petros Piotr Rowiński OC AC Majątkowe
ERGO Hestia Ubezpieczenia Petros Piotr Rowiński OC AC Majątkowe
PETROS Ubezpieczenia
PETROS Ubezpieczenia
ERGO Hestia Ubezpieczenia Petros Piotr Rowiński OC AC Majątkowe
ERGO Hestia Ubezpieczenia Petros Piotr Rowiński OC AC Majątkowe