Ubezpieczenia dla firm

Szczęśliwi klienciUbezpieczenia dla firm ograniczają ryzyko związane z prowadzeniem działalności w zakresie ochrony Twojego majątku, ochrony Ciebie przed roszczeniami osób trzecich, jak i zdrowia i życia Twoich pracowników. Dzięki odpowiednio dobranej polisie obniżysz ryzyko związane z prowadzeniem swojego biznesu.

 

 


UBEZPIECZENIE MAJĄTKU FIRMYikona sejfu

Ubezpieczenie zapewni Ci odszkodowanie w razie nieprzewidzianych zdarzeń, a tym samym pomoc w zachowaniu ciągłości prowadzenia działalności.

Ochroną objąć mogę pojazdy, środki trwałe i środki obrotowe. Zakres ubezpieczenia uwzględniać może sytuacje losowe, kradzież, włamanie lub nieuprawnione działanie osób trzecich.

Przed wyborem optymalnego rozwiązania prowadzę audyt dotychczasowych polis oraz sytuacji firmy.

KONTAKT


ikona ocUBEZPIECZENIE OC DZIAŁALNOŚCI

Zapewnia rekompensatę za szkody, które Twoja firma może wyrządzić w związku z:

  • posiadanym mieniem: budynkami, urządzeniami, instalacjami,
  • prowadzoną działalnością: procesem produkcji, usługami, pracami budowlanymi,
  • wprowadzaniem produktu do obrotu (produkcja, dystrybucja),
  • działalnością pracowników.

Posiadam w ofercie ubezpieczenia OC obowiązkowe oraz dobrowolne

KONTAKT


UBEZPIECZENIE ŻYCIA I ZDROWIA PRACOWNIKÓWikona pracownika

Ludzie są największym kapitałem firmy. W ofercie posiadam ubezpieczenia zapewniające pomoc w sytuacji utraty życia, zdrowia lub niezdolności do pracy pracowników. Gwarantują one również wypłatę świadczeń, do których jesteś zobowiązany jako pracodawca.

Przygotowanie oraz dobór parametrów ochrony wymaga indywidualnego podejścia i uwzględnienia zarówno profilu działalności Twojej firmy jak i rodzaju wykonywanych czynności przez pracowników.