Ubezpieczenia na życie

Podpisywanie ubezpieczeniaZapewnia pomoc Tobie oraz Twoim bliskim w sytuacji utraty życia, zdrowia oraz niezdolności do pracy.

 


ikona pomnikaUBEZPIECZENIE NA WYPADEK UTRATY ŻYCIA

Cele ubezpieczenia na życie jest zapewnienie pomocy finansowej Twoim bliskim w sytuacji zgonu.

Przygotowanie oraz dobór zakresu ochrony wymaga indywidualnego podejścia i uwzględnienia szeregu istotnych dla Ciebie okoliczności. Dostosowując parametry ubezpieczenia, rozważymy m.in.:

Jaka jest Twoja sytuacja rodzinna?

Jaką część budżetu domowego generują Twoje dochody?

Jakie są miesięczne wydatki stałe i zmienne w Twoim budżecie domowym?

KONTAKT

 


UBEZPIECZENIE NA WYPADEK UTRATY ZDROWIAikona kości

Świadczenia z ubezpieczenia na wypadek wystąpienia problemów ze zdrowiem mogą mieć charakter finansowy (w sytuacji wystąpienia jednostki chorobowej, Ubezpieczyciel wypłaca określoną kwotę świadczenia) lub organizacyjny (w sytuacji wystąpienia jednostki chorobowej Ubezpieczyciel organizuje oraz finansuje leczenie).

Posiadam szeroką ofertę ubezpieczeń zapewniających pomoc zarówno finansową jak i organizacyjną. Decydując się na określoną formę ubezpieczenia, wspólnie rozważamy:

Jakie możesz posiadać obciążenia genetyczne (np. tendencje do występowania chorób wieńcowych lub nowotworowych)?

Jaki prowadzisz tryb życia?

Który z wyżej wymienionych celów ma pełnić Twoje ubezpieczenie?

KONTAKT


ikona starościUBEZPIECZENIE NA WYPADEK UTRATY ZDOLNOŚCI DO PRACY

Ubezpieczenie zapewni Ci oraz Twoim bliskim świadczenie (wypłacone jednorazowo lub w formie comiesięcznej renty) w sytuacji wystąpienia okoliczności uniemożliwiających Ci świadczenie pracy.

Wybierając to ubezpieczenie, należy wziąć pod uwagę:

Czym się zajmujesz i jaka jest specyfika Twojej pracy?

Jaki procent budżetu domowego generują Twoje dochody?

Ile lat planujesz pozostać aktywny zawodowo?