Ubezpieczenia pojazdów

Otwieranie samochodu kluczykiemUbezpieczenia komunikacyjne dzielimy na obowiązkowe, gwarantujące przejęcie odpowiedzialności za szkody wyrządzone naszym pojazdem innym oraz dobrowolne, które zapewniają nam wypłatę odszkodowania w sytuacji kradzieży lub uszkodzenia naszego pojazdu.

 

 


ikona kolizjiOC POSIADACZA POJAZDU

Zapewnia ochronę Twojego majątku. W przypadku spowodowania przez Ciebie ubezpieczonym pojazdem szkody osobom trzecim ubezpieczyciel gwarantuje im wypłatę rekompensaty poniesionych strat (np. zniszczonego pojazdu) oraz doznanych krzywd (np. uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy).

Zakres ubezpieczenia w każdym z Towarzystw Ubezpieczeń jest taki sam, jednak wybierając to ubezpieczenie, biorę pod uwagę:

Z kim zazwyczaj podróżujesz swoim pojazdem?

Jakimi drogami poruszasz się swoim pojazdem?

Co zazwyczaj przewozisz swoim pojazdem?

KONTAKT


AUTOCASCOIkona lawety

Ochrona może obejmować skutki różnorodnych zdarzeń np. kradzież, kolizja pojazdów (z Twojej winy), spalenie wskutek samozapłonu, zniszczenie wnętrza lub stoczenie się pojazdu. W takiej sytuacji ubezpieczenie zapewnia Ci wypłatę odszkodowania lub naprawę pojazdu w wybranym serwisie

Wybierając to ubezpieczenie, w szczególności zwracam uwagę:

Jak często i jakie trasy pokonujesz ubezpieczanym pojazdem?

W jakich miejscach zazwyczaj pozostawiasz swój pojazd?

Jak wyposażony jest Twój pojazd?

KONTAKT


ikona awariiASSISTANCE

Usługa zapewni Ci kompleksową pomoc w sytuacji awarii lub unieruchomienia Twojego pojazdu z powodu np. rozładowanego akumulatora, przebitej opony bądź utknięcia w zaspie śnieżnej. Ubezpieczyciel gwarantuje także samochód zastępczy oraz holowanie Twojego pojazdu (bez limitu w Polsce i nawet do 1 500 km za granicą) w przypadku kolizji lub wypadku.

Wybierając to ubezpieczenie, zwracam szczególną uwagę:

Kto oprócz Ciebie korzysta z pojazdu?

Do czego głównie wykorzystujesz pojazd?

Jak często poruszasz się pojazdem za granicę (i jakie odwiedzasz kraje)?

KONTAKT